אאא

מניתוח הנתונים עולה כי בעוד ששיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב גברים חרדים בישראל התייצב בשנה האחרונה סביב ה- 50%, הרי שהשיעור בירושלים, ממשיך לעלות בעקביות גם השנה.

לפי נתוני המחקר, אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים בירושלים, רשם עליה של 5% בשנים האחרונות מ42% בשנת 2014 ל47% בשנת 2016.

עוד עולה מהמחקר כי ענפי התעסוקה העיקריים בקרב הנשים החרדיות בירושלים הם חינוך עם 34% מהמועסקות החרדיות המתגוררות בירושלים ושירותי בריאות רווחה וסעד (20% בישראל ו-22% בירושלים). מספר המועסקות החרדיות תושבות העיר בתחום ההייטק, עומד על כ-1,600 נשים חרדיות, המהוות כ-5% מהמועסקות החרדיות תושבות העיר. זאת בהשוואה 5,800 חרדיות בתחום ההייטק בישראל כולה.

בתגובה לנתונים המצביעים על עליה בשיעור הגברים החרדים בירושלים המשתתפים בשוק העבודה אומר יחיאל אמויאל מנכ"ל כיוון - מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים: "הנתונים המתפרסמים על שיעור ההשתתפות בכח העבודה של גברים חרדים בירושלים, הן תעודת הערכה לעבודת הקודש של מרכז כיוון. נתוני השנתון הסטטיסטי מצביעים על עלייה עקבית בשיעור הגברים החרדים הירושלמים המשתלבים בשוק התעסוקה.

"מאז הוקם מרכז כיוון בשנת 2010 בסיוע עיריית ירושלים, עברו במקום קרוב ל20,000 איש ואישה מהציבור החרדי בירושלים, שעברו אבחונים, הכשרות, קורסים מקצועיים ואלפים  מתוכם השתלבו בשוק התעסוקה.

"הציבור החרדי בירושלים הוכיח את נכונותו לקחת חלק בהגברת התעסוקה, ולשאת בעול פרנסת המשפחה. אין כל ספק שעבודה רבה עדיין לפנינו, אך בשיתוף פעולה עם הקהילות והעירייה נמשיך לפעול לשילובם של גברים ונשים מהציבור החרדי בתעסוקה איכותית עם פרנסה מכובדת"