אאא

שיעור התקנות התוכנה הפיראטית בישראל עמדה ב-2017 בכ-27% מכל ההתקנות - כך קובע מחקר חדש של ארגון The Software Alliance. שיעור ההורדות הפיראטיות נמצא בירידה מתמדת מאז 2011, בה עמד על 31%. להערכת הארגון, ההורדות אשתקד גרמו לנזק של 165 מיליון דולר למפתחות התוכנה.

המצב בישראל אינו טוב, אך עדיף בהרבה על זה שבמדינות כלוב, זימבבואה, תימן וארמניה - בכולן שיעור ההורדות עומד על כ-90%. לפי המחקר, שיעור הפיראטיות העולמי עמד על 37%, לעומת 39% ב-2015. כל ההורדות הללו מוערכות ב-46.3 מיליארד דולרים שלא מגיעים לכיסי החברות שפיתחו אותן.

להערכת The Software Alliance, חלה ירידה של 8% בשיעור הפיראטיות ביחס ל-2015, כך שהמגמה היא חיובית - על אף שברוב המדינות עדיין יש שיעור שימוש של 50% ויותר בתוכנות גנובות.

המדינה בה שיעור פיראטיות התוכנה הוא הנמוך ביותר היא ארצות הברית, ככל הנראה בשל שילוב בין תמ"ג לנפש ונהלי האכיפה המקומיים. כוח הקנייה של הציבור הוא פקטור מהותי כשמדובר בפיראטיות: במדינות עניות באפריקה, מזרח אירופה ואסיה נרשמו שיעורי הורדות בלתי חוקיות של קרוב ל-80%.