זרוע הים של צה"ל השלימה אתמול (שני) בהצלחה ניסוי במערכת טורפדו חדשה אשר נמצאה כשירה לשימוש מבצעי בצה"ל.

בחודשים האחרונים קיימה זרוע הים סדרת ניסויים מתוכננת מראש על מנת לבחון את כשירותה של המערכת. הניסויים הכשירו את הטורפדו לשימוש מבצעי בזרוע הים ומעתה הם ישולבו בכלל צי הצוללות של הזרוע.

יצוין כי במסגרת הניסויים שהסתיימו בהצלחה שוגרו מערכות טורפדו אל עבר ספינות מטרה המדמות אויב.

בצה"ל מציינים כי מערכות הטורפדו החדשות בעלות יכולות תקיפה מדויקות יותר ומסוגלות להגיע לטווחים רחוקים יותר.

עוד נמסר כי "מבצוע המערכת מהווה צעד בעל משמעות רבה בהתעצמותה של זרוע הים ובשמירה על עליונותו של צה"ל בזירה הימית".