פרויקט מצלמות גוף במשטרת ישראל יצא לדרך בשנת 2016. השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ומפכ"ל המשטרה, רנ"צ רוני אלשיך, הציבו את פרויקט מצלמות הגוף בסדר עדיפות גבוה תוך הסטת משאבים משמעותיים לטובת הפרויקט, זאת בשל תפיסת הפרויקט כמרכיב חשוב בהגברת אמון הציבור במשטרת ישראל.

במהלך תקופת הפיילוט שהסתיים בתחילת שנת 2017, בוצע מחקר מלווה שבדק את השפעת המצלמות על שוטרים ואזרחים. המחקר הראה, שבתחנות שבהן הופעל הפיילוט, נרשמה ירידה של כ-35% בתלונות ציבור. עוד נמצא, כי מצלמות הגוף הן כלי משמעותי בשקיפות של פעילות המשטרה וגורם מרסן של כלל המעורבים במפגשי שוטרים אזרחים.

בתום הפיילוט ועבודת מטה ממושכת, במהלכה נבחנו כלל ההיבטים הנוגעים לשימוש במצלמות הגוף, תוך לימוד מהנעשה במשטרות בעולם, משטרת ישראל פרסמה לפני כשנה מכרז רחב היקף לרכש מצלמות גוף שישמשו את השוטרים.

במהלך תקופה זו ביצע מנהל הטכנולוגיות של המשטרה (מנ"ט) סקר טכנולוגי נרחב, על מנת לבחון מוצר טכנולוגי המתאים לצרכיה הייחודיים של משטרת ישראל. המכרז הכיל פרמטרים טכנולוגים שונים, הכוללים התאמות למערכות המשטרה.

בין יתר דרישות המכרז - יצירת ממשק "מקצה לקצה" ללא מגע יד אדם, שיחבר את מצלמות הגוף אל מערכות המחשוב המשטרתיות, המבצעיות והחקירתיות כאחד, תוך שמירה על תו תקן מחמיר בתחום אבטחת המידע, ללא יכולת מחיקה ועריכת החומר.

במנהל הטכנולוגיות של משטרת ישראל מציינים כי "לאור מורכבותו וחשיבותו של הפרויקט, נרתמו כלל מערכי משטרת ישראל על מנת לקדם את הפרויקט ועמידתו בדרישות וצרכי משטרת ישראל. פרויקט זה נחשב לפורץ דרך בחיבור חומרי התיעוד למערכות המחשוב המשטרתיות וביניהן מערכת 'דרך המלך' (מחשוב בניידות) ומדובר בפרויקט בקנה מידה עולמי. קבענו כי על כל מציע במכרז, להיות נציג בלעדי בישראל של הדגם המוצע מטעם יצרן המצלמות ולעמוד ברף הדרישות והצרכים של המשטרה ביחס לפרוייקט".

ועדת המכרזים של משטרת ישראל הכריזה על חברת בינת תקשורת כחברה הזוכה במכרז מצלמות הגוף. בתקופה הקרובה תספק החברה למשטרה את הציוד הרלוונטי להפעלת המערכת והמצלמות בהתאם לתנאי המכרז.

עם קבלת כלל הציוד הרלוונטי למימוש הפרויקט, בהמשך השנה הנוכחית ובמהלך שנת 2019, יצוידו בהדרגה מחוז אחר מחוז ואגף התנועה, סה"כ כ-8,000 שוטרים ושוטרות שיפעלו בשטח מדי יום במצלמות גוף אשר יתעדו את פעילותם והממשקים השונים עם האזרחים.