בכינוס ראשי הישיבות הספרדים שהתקיים אתמול (רביעי) בירושלים, נשמעו דברים חריפים מפי הרבנים הספרדים המזוהים ברובם עם מפלגת ש"ס - נגד חוק הגיוס החדש שעל הפרק. שיאו של הכינוס היה בעת שהוקראו בפני הרבנים החלטות האסיפה, לאחר שהרבנים הצביעו בנוגע להחלטות הכינוס.

"כיכר השבת" מציג את רגעי הכרזת החלטות הרבנים לאחר הישיבה. בתיעוד נראים הרבנים כשהם מצביעים עבור הסעיף שקבע כי "אנו מודיעים כי באם ח"ו יעבור החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם, ושום תירוץ לא יתקבל ביום פקודה".

סעיף נוסף עליו הצביעו הרבנים לחיוב, היה: "אנו מזהירים ומודיעים כי באם חלילה יעבור החוק או חלקו נקרא לכל בני הישיבות הקדושות, שלא להגיע כלל ללשכת הגיוס"

עוד ממסמך ההחלטות: "חכמי התורה וראשי הישיבות התכנסו בעיה"ק ירושלים, מתוך חרדה גדולה מהמשך הפגיעה בעולם התורה והניסיונות הבלתי פוסקים להביא לגיוס בני ישיבות, שהוא ב"יהרג ואל יעבור".

"אנו שבים ומזכירים את הוראתם של כל גדולי ישראל בדור העבר, ויבלח"א החיים עמנו, כי אין לשום בחור או אברך בכל רמה רוחנית, להתגייס ח"ו לשום מסלול שהוא, לא לצבא ולא לשירות לאומי ואזרחי".

"אנו מביעים דאגה רבה, נוכח ההתדרדרות המתמשכת בנושא חמור זה, כאשר נכנעים שוב ושוב לגחמות הבג"ץ ושונאי התורה".

"אנו מוחים בכל תוקף נגד הניסיון המתמשך לפתוח מסלולים מיוחדים לחרדים, וכן לקיים תעמולה ופיתויים להפיל בחורים תמימים ברשתם. ואנו זועקים ומוחים בכל לשון של מחאה נגד הציידים השפלים שלוחי הצבא, הפועלים לצוד נפשות מתוך המחנה בעד בצע כסף".

"אנו מביעים מחאה נמרצת נגד המגמה הגוברת להקים "ישיבות" המערבות קודש בחול, מחדירות ערכים פסולים, ומעודדות להתגייס לצבא. ופשוט שאסור ח"ו לשלוח לשם שום תלמיד או בן אפילו החלש ביותר".

"אנו מביעים מחאה חריפה על המזימה הנוראה להתנכל לבנות ישראל, ולנסות לשנות מההסדר שהיה נהוג עד עתה. ואנו שבים וקוראים לבנות ישראל שלא להגיע כלל ללשכת הגיוס".

"לאחר שראינו את עיקרי תזכיר החוק שנידון בימים אלו, אנו מביעים מחאה חריפה והתנגדות מוחלטת לכל פרטיו וסעיפיו, ואין שום צד בעולם ליתן יד או בהסכמה שבשתיקה לחוק כזה או חלק ממנו".

"אנו מזהירים באזהרה חמורה, וקוראים לכל מי שבידו, לפעול ולעשות ככל יכולתו למנוע את אישור החוק, ולפעול לתקן המצב שיחזור לקדמותו ללא שום שינוי ממה שהיה נהוג מקדמת דנא".

"אין שום היתר לשום אדם בעולם, לדון ולעשות שום שינוילרעה בעניין חמור זה שנוגע לכלל הישיבות הקדושות בארץ ישראל. "השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו".

"אנו מודיעים ומזהירים, שכל מי שיתן ידו לחוק זה או חלקו, עתיד ליתן את הדין והקולר יהא תלוי בצווארו. ואף מי שבידו למחות ואינו מוחה חבר הוא לאיש משחית, ואין חלקינו עמו".

"אנו קוראים בקריאה של חיבה לכל בני הישיבות ואברכי הכוללים, להתחזק ולהחזיק בעץ החיים, לדבוק בתורה ויראת ה' טהורה. לא להיכנע לשום איומים ופיתויים ובשום אופן לא לשתף פעולה עם מזימות השלטון, ולהיות נכונים למסירות נפש, כאשר היה עם אבותינו ורבותינו בדורות של שמד".

"אנו קוראים לכל מי שיראת ה' בלבבו, לצאת במחאה אדירה שתשמע מסוף העולה ועד סופו, וחובת כל ראשי הישיבות והרבנים בכל מקום ומקום לעורר ולזעוק כנגד הגזירה הנוראה".

"אנו תפילה, שכנגד המזימות לחיסול הישיבות ו'ריקון הבריכה', יתקיים בנו "כן ירבה וכן יפרוץ". והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו... וכ"ו"