אאא

המדינה תקצה 190.2 מיליון שקל להפעלת פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור. כך עולה מפנייה שהגיש לוועדת הכספים הממונה על התקציבים באוצר שאול מרידור. הועדה תדון בכך מחר (ב'). הכסף יועבר מהרזרבה בתקציב כהרשאה להתחייב.

מרידור הסביר כי "הפרויקט יבוצע על ידי תאגיד השידור הציבורי וצפוי להימשך במשך 6 שנים. בזמן הכנת התקציב (של התאגיד) הצורך בפרויקט הדיגיטציה ועלותו לא היו ידועים".

בדברי ההסבר לפנייה נטען, כי "פרויקט הדיגיטציה הנו פרויקט שמטרתו שימור של ארכיון רשות השידור שעבר לתאגיד השידור הציבורי, בהתאם לחוק השידור הציבורי. במסגרת הפרויקט כלל חומרי הארכיון הנמצאים על מדיות מסוגים שונים יעברו תהליך דיגיטציה שעיקרו המרה של התכנים לקבצים הדיגיטליים, והעלאתם לאתר האינטרנט שיונגש לציבור".

"הצורך בפרויקט עלה במסגרת הדיונים על חוק השידור הציבורי, ובעת גיבוש התקציב בשנת 2016 היקף הפרויקט ועלויותיו לא היו ידועים. לאחר הליך גיבוש עלות הפרויקט על ידי תאגיד השידור הציבורי ובחינתו על ידי משרד האוצר - סוכמה עלותו הסופית".