אאא

שר האוצר משה כחלון חתם על צו מיוחד שיעניק פטור מתשלום מס רכישה בייבוא אוטובוסים חשמליים. לפי משרד האוצר, הצו יבטל את שיעור המכס שמוטל כיום בשיעור של 7% והוא ייכנס לתוקפו כהוראת שעה לתקופה של ארבע שנים.

הצו, שהוכן ברשות המסים, נועד לעודד יבוא ושימוש באוטובוסים חשמליים, כחלק מיישומה של החלטת ממשלה מאוגוסט 2016, כמו גם כחלק מיישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למיסוי תחליפי נפט לתחבורה (ועדת "מיסוי ירוק 3") בראשה עמד מנהל רשות המסים, ערן יעקב, בתפקידו כמשנה למנהל הרשות. הפסד הכנסות המדינה המוערך בגין הצו, עומד על כ-13 מיליון שקל לשנה.

באוצר ממחדדים שמרבית האוטובוסים בישראל מונעים באמצעות מנועי דיזל, אשר פולטים מזהמים במרכזי האוכלוסייה, והינם בעלי השפעה בריאותית שלילית מוכחת ואף מסרטנת. תרומתו הסביבתית של אוטובוס חשמלי גדולה, שכן אין לו פליטות ישירות ורמת הרעש הנלווית לפעולת המנוע שלו נמוכה. הבעיה היא שתשתיות הטעינה לכלי רכב חשמליים בכלל ולאוטובוסים בפרט אינם בנמצא, ולכן על המדינה לעודד שימוש על ידי התקנת עמדות טעינה בחניוני האוטובוסים או במסלול הנסיעה של כל קו, מהלך שייארך שנים ויחייב אישורי בנייה של כל עירייה בנפרד.