'הדף היומי' ב-5 דקות: דפים צ"ח-צ"ט-ק', זבחים
(הדף היומי ב-5 דקות)

זבחים, דף צ"ח:

 

זבחים, דף צ"ט:

 

זבחים, דף ק':