אאא

הערכת השווי העדכנית לחברת פלאפון, שצורפה לדוחות הכספיים של בזק למחצית הראשונה של 2018, חותכת את שווי הפעילות של חברת הסלולר במיליארד וחצי שקל. לפי הערכת השווי שבוצעה על ידי חברת פרומתאוס ייעוץ כלכלי, שווי הפעילות של פלאפון עמד ב-30 ביוני 2018 על 3.9 מיליארד שקל, וזאת אחרי שרק לפני חצי שנה אותו מעריך שווי קבע ששווי הפעילות של פלאפון הוא 5.4 מיליארד שקל.

למרות הירידה החדה בהערכת השווי לפלאפון, בזק לא נדרשת להכיר בירידת ערך ההשקעה שלה בחברת הסלולר מכיוון שפלאפון רשומה בספרי בזק בשווי של 2.2 מיליארד שקל - שווי הנמוך מהערכת השווי העדכנית והמכווצת לפלאפון.

הסיבה העיקרית לירידה בשווי של פלאפון היא עדכון כלפי מטה של תחזית ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) לטווח הארוך עקב החרפת התחרות בשוק הסלולר. התגברות התחרות נובעת בעיקר מכניסת המפעיל השישי לשוק הסלולר, אקספון (we4G) באפריל 2018. בנוסף לכן, התוצאות הכספיות של פלאפון בפועל במחצית הראשונה של 2018 היו נמוכות מהתחזיות שהופיעו בהערכת השווי שפורסמה בסוף 2017.

בחברת פרומתאוס מציינים שבמחצית הראשונה של 2018 שווי הפעילות של סלקום ופרטנר, שמניותיהן נסחרות בבורסה, ירד בשיעור דומה לירידה בשווי הפעילות של פלאפון כפי שזאת באה לידי ביטוי בפער בין שתי הערכות השווי.

הערכת השווי העדכנית מבוססת על ההנחה שההכנסה החודשית הממוצעת של פלאפון ממנוי (ARPU) שעמדה על 57 שקל בחציון הראשון של 2018 תעלה ל-61 שקל ב-2022. זאת לעומת הערכת השווי הקודמת שהתבססה על ההנחה שה-ARPU יעלה ל-70 שקל. כמו כן, בפרומתאוס מעריכים שקצב הצמיחה השנתי בהכנסות של פלאפון יעמוד על 2.5%, ללא שינוי ביחס להערכת השווי הקודמת.

שתי ההנחות הבסיס האלו - ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי ושיעור הצמיחה - עומדות בניגוד למגמה שניכרת בענף הסלולר שסובל בשנים האחרונות מירידה חדה ב-ARPU ומצניחה בהכנסות.