אאא

זיץ בשמחת בית השואבה עם ר' שמואל גריינמן בישיבת אורייתא