אאא

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו החליטה לדחות את ההחלטה בעניין המיזוג בין ערוץ 10 ורשת - זאת עד לאחר שייערך שימוע ציבורי בעניין.

החלטה מועצת הרשות התקבלה, לאחר יום ארוך לכל אורכו קיימה המועצה דיונים בעניין זה. בהחלטתה דוחה המועצה הלכה למעשה את ההכרעה הקריטית בעניין המיזוג למועד בלתי ידוע.

עד למתי נדחתה ההכרעה? על פי נוסח ההחלטה, עד שתונח בפניה "תשתית עובדתית מלאה" שתכלול את "כל המסמכים שהגישו ערוץ 10 ורשת לממונה על ההגבלים העסקיים" וכן "בדיקה של הנתונים הכלכליים והעסקיים ושל שאלת קיומו של קונה לאפיק השידור (ערוץ 10 - ש"כ).

כזכור, לפני כחודשיים אישרה רשות ההגבלים את המיזוג בין ערוץ 10 ורשת. אי הכרעה בעניין המיזוג עלולה להסבר נזק כבד במיוחד לערוץ 10, ואף להוביל לסגירתו.