אאא

אל על מסכמת רבעון עם עלייה קלה בהכנסות מול ירידה בשורות הרווח. חברת התעופה רשמה ברבעון השלישי של 2018 הכנסות של 641.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-626.13 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 2.3%.

הוצאות ההפעלה גדלו ב-7.4% והסתכמו ב-507.7 מיליון דולר, 79.2% מהמחזור, לעומת 472.93 מיליון דולר (75.5% מהמחזור) ברבעון המקביל.

החברה מייחסת את העלייה בהוצאות להתייקרות של 23% במחיר הדלק הסילוני, סכום של 28 מיליון דולר שהתווסף לסעיף זה. הסכם השכר החדש עם טייסי החברה גבה הוצאה חד פעמית של 4 מיליון דולר.

הרווח מפעולות רגילות עמד על 61.8 מיליון דולר, לעומת 69.2 מיליון דולר ברבעון המקביל - ירידה של 10%. הרווח הנקי עמד על 41.6 מיליון דולר, 6.5% מהמחזור, בהשוואה ל-48.9 מיליון דולר ו-7.8% מהמחזור ברבעון המקביל, ירידה של 16%.