זלץ
זלץ (באדיבות המצלם)

הדרמה בביתר עילית נמשכת: 'דגל התורה' בעיר מגיבה במכתב תקיף למכתבו מהצהריים של ראש העיר מאיר רובינשטיין, כשהיא טוענת כי "ציבור בני התורה בביתר עילית, המונה לכל הפחות רבע מהתושבים, ואשר בחר בך לראש העיר על דעת הבטחות כתובות וחתומות, לא מתעניין במתרחש בערים אחרות ואינו אמור להפוך לבן ערובה עבורן".

במכתב, עליו חתום יו"ר 'דגל' בביתר דודי זלץ, בשם הסיעה, נכתב גם: "בשם ציבור שולחינו אנו דורשים ממך לקיים באופן מידי את ההסכם. אל תניח לרוחות רעות של מחלוקת מערים אחרות לחדור אל עירנו האהובה".

בתחילתו של המכתב טוענת 'דגל התורה' כי "כסיעה שהובילה את השלום והאחדות בביתר עילית במערכת הבחירות האחרונה אנו מברכים על הצהרת המחויבות המחודשת שלך להסכם החתום בינינו. יחד עם זאת, כשליחיו של ציבור בני התורה אין בידינו הפריבילגיה להסתפק בהצהרות על רצון עקרוני, כאשר המציאות בשטח זועקת לצערנו את ההיפך הגמור".

'דגל' מגיבה גם על טענתו של רובינשטיין לפיה מדובר במקרה דומה לפעמים קודמות, ומסבירה כי אז נדחתה כל חלוקת הסמכויות העירונית עד לסיום המו"מ בין הסיעות, הרי שהפעם כבר פורסמה הודעה על האצלת הסמכויות לנציגי הסיעה - ואז הוסרה התכנית "ברגע האחרון ממש", בעוד סיעות אחרות מקבלות תיקים וסמכויות נרחבות באותה ישיבה.

בהמשך מכתבה מזכירה 'דגל התורה' בביתר כי למהלכו זה של רובינשטיין נלוו הצהרות של 'שלומי אמונים' הארצית המתנות את קיום ההסכם בביתר במתרחש "בערים אחרות שאינן קשורות כלל לעירנו המעטירה", ומציינת כי: "החדרת מאבקים פוליטיים זרים לעיר אינה תורמת לשימור מרקם היחסים היפה והעדין שבנינו פה יחד בעמל רב".