המנוחה, עם מרן הגר"ע זצוק"ל
המנוחה, עם מרן הגר"ע זצוק"ל (באדיבות המצלם)

ביום חמישי בלילה הלכה לעולמה מרת עזיזה שטרית ע"ה, אמו של רבי אליהו שטרית, יד ימינו והחברותא של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

המנוחה היתה אישה צדקת ויראת שמים, שהרבתה לעשות תעניות דיבור, אוהבת ומכבדת מאוד תלמידי חכמים ועסוקה כל היום בעשיית מצוות וקריאת תהלים.

מרת עזיזה ע"ה זכתה להקים דור ישרים מבורך, וראתה בנים, נכדים ונינים, כולם לומדי ואוהבי תורה ויראי שמיים.

הלוויתה התקיימה ב'ליל שישי' בשעה 11:00 בלילה, כשרבים הגיעו לחלוק לה כבוד אחרון.

בין המספידים, שביכו את לכתה, היו הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי דוד יוסף, הדיין הרב דניאל גודיס ובנה הרה"ג אליהו שטרית.

הראש''ל, בהספדה (באדיבות המצלם)
הראש"ל, בהספדה (באדיבות המצלם)
הגדלה

כולם הרבו לשבח את המנוחה, ובנה רבי אליהו גילה כי מרן זצוק"ל אמר עליה שיש לה פה קדוש, כי הוא כל הזמן מוציא ברכות ותפילות, והאריך עוד במעלת יראת השמים שלה וצדקתה.

המשפחה יושבת 'שבעה' ברחוב אליעזרי 3/2, 'מדורגי בית וגן', ליד מלון שלום.