אאא

מחיר הבנזין עלול לעלות בתחילת חודש מרץ בטווח שבין 20 ל-25 אגורות לליטר. כך על פי הערכות ראשוניות במשק האנרגיה. עם זאת, המחיר הסופי יקבע ברביעי או בחמישי הקרוב, והוא עוד עשוי להשתנות בהתאם לשינוי במחירי הנפט והדולר.

מדובר במחיר בנזין באוקטן 95 שנרכש בשירות עצמי, כאשר תדלוק על ידי עובדי תחנות הדלק יחייב בתוספת עמלה של 21 אגורות לליטר, ללא שינוי מעמלת השירות הנוכחית. כיום מחיר ליטר בנזין עומד על 5.91 שקל לליטר.

בדיקת "כלכליסט" מעלה שהסיבה העיקרית להתייקרות היא עלייה של כ-12 דולר במחיר חבית נפט, זאת בהשוואה לתמחור של חבית נפט בסוף חודש ינואר. יצוין שמחיר הבנזין ברמת אוקטן 95, מפוקח על ידי המדינה לרבות שיעור המיסוי גבוה שלו. נכון לחודש פברואר - 67% ממחיר כל ליטר הוא מס ישיר (בלו) ומס עקיף (מע"מ) שמושת על בעלי המכוניות.