אאא

נתונים שמפרסמת היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) על אחוזי הנשירה מהמוסדות האקדמיים, מעלים דאגה מפני הנשירה החרדית הגדולה באמצע לימודים. 

לפי הנתונים, שיעור הנשירה של סטודנטים אתיופים ובדואים מתקרב לאחד מכל שלושה, זאת לעומת אחד משישה, כפול משיעור הנשירה במגזר היהודי.

שיעור הנשירה בחוגים למתמטיקה ומחשבים עומד על 17% - זאת לעומת 5% במשפטים. הנתונים מתייחסים לתלמידים שהחלו ללמוד ב-2010 ולא סיימו את לימודיהם לאחר שבע שנים (כלומר ב-2017).

שיעור הנשירה של סטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך מגיע ל-26%, כלומר יותר מאחד מכל ארבעה סטודנטים. זאת, לעומת 16% במכללות האקדמיות (אחד מכל שישה סטודנטים), ו-14% באוניברסיטאות (אחד משבעה).

מתברר שהמצב במכללות הוא שיפור ניכר לעומת העבר. בשנת 2000 עוד עמד שיעור הנשירה על 43%, כלומר הוא הצטמצם ביותר משליש. שיעור הנשירה בכלל המוסדות האקדמיים ירד מ-22% בקרב סטודנטים שהתחילו את לימודיהם ב-2000 ל-17% בקרב אלה שהחלו ב-2010.

באוניברסיטאות שיעור הנשירה נמוך במיוחד ברפואה (2%) ובמשפטים (5%), וגבוה במיוחד במתמטיקה ומחשבים (17%), במדעי הרוח עומד על 25% ובאומנות עומד על 27%. שעור הנשירה בהנדסה ואדריכלות עומד על 13%.

שיעור הסטודנטים הערבים הנושרים עומד על 26% והוא גבוה משמעותי משיעור היהודים (16%). שיעור הנשירה גבוה במיוחד בקרב יהודים יוצאי אתיופיה (30%), בדווים (32%), מוסלמים (27%) ודרוזים (27%).

עוד נתון מדאיג: 12% מהסטודנטיות החרדיות הפסיקו ללמוד לאחר השנה הראשונה - זאת לעומת 6% מהסטודנטיות הלא חרדיות, ו-15.4% מהסטודנטים הגברים החרדים עצרו את לימודיהם, לעומת 9.3% מהסטודנטים הגברים הלא חרדים.