הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף צ"ח - בעברית:   

 

מסכת חולין, דף צ"ח - באידיש:    

 

מסכת חולין, דף צ"ח - באנגלית:     

 

מסכת חולין, דף צ"ח - בצרפתית:     

 

מסכת חולין, דף צ"ח - בספרדית: