הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף קי"ז - בעברית: 

 

מסכת חולין, דף קי"ז - באידיש: 

 

מסכת חולין, דף קי"ז - באנגלית:  

 

מסכת חולין, דף קי"ז - בצרפתית: 

 

מסכת חולין, דף קי"ז - בספרדית: