הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף ק"כ - בעברית:    

 

מסכת חולין, דף ק"כ - באידיש:  

 

מסכת חולין, דף ק"כ - באנגלית:     

 

מסכת חולין, דף ק"כ - בצרפתית:    

 

מסכת חולין, דף ק"כ - בספרדית: