הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף קכ"ו - בעברית:        

 

מסכת חולין, דף קכ"ו - באידיש:     

 

מסכת חולין, דף קכ"ו - באנגלית:           

 

מסכת חולין, דף קכ"ו - בצרפתית:          

 

מסכת חולין, דף קכ"ו - בספרדית: