בתיעוד וידאו בלעדי שהגיע לידי "כיכר השבת", נשאל מרן שר התורה על-ידי נכדו אודות מנהלי מוסדות וראשי ישיבות השוהים בחו"ל וחושבים שאינם צריכים לחזור לארץ, כי הקול שלהם לא חשוב.

וכך שאל הנכד יענקי קנייבסקי:

ביקשו ממני לשאול את סבא, יש עכשיו את הבחירות עוד יומיים, ויש עכשיו בחוץ לארץ הרבה ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות, כל אחד אומר 'הקול שלי לא כזה חשוב, אני לא צריך לחזור לארץ בשביל זה', מה אפשר להגיד להם בשם סבא?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "סתם מצוה לחזור לארץ...".

ובעניין הבחירות?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כל שכן שבשביל הבחירות, לקיים מצווה".

ומה הם יזכו בזכות שהם יחזרו?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "שיהיה להם ילדים טובים".