הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף קל"ט - בעברית:      

  

מסכת חולין, דף קל"ט - באידיש:      

 

מסכת חולין, דף קל"ט - באנגלית:         

 

מסכת חולין, דף קל"ט - בצרפתית:        

 

מסכת חולין, דף קל"ט - בספרדית: