העליה לציון והטיש: יארצייט ב'פינסק קרלין'
(צילום: נחשון פיליפסון, יצחק רוט)

בחצר הקודש 'פינסק קרלין' ציינו ביום שישי האחרון, את יום פטירתו של האדמו"ר בעל ה'אורחות אהרן' מפינסק קרלין זצוק"ל.

במסגרת ה'יארצייט', הגיעו ביום חמישי מאות החסידים, כדי להתפלל תפילת שחרית יחד עם האדמו"ר, בבית המדרש המרכזי של החסידות בשכונת בית ישראל בירושלים, שם הניח הרבי תפילין לכמה בחורים שנכנסו לעול תורה ומצוות.

לאחר מכן עלו כולם יחד בראשות האדמו"ר לציון בהר המנוחות, שם אמרו בצוותא פרקי תהילים לעילוי נשמתו.

בשעות הערב שלאחר מכן ערך האדמו"ר 'טיש' מיוחד לזכרו של אביו זצ"ל בהשתתפות מאות החסידים.