אאא

מחירי הדירות עלו בפברואר-מרץ 2019 ב-0.1% לעומת רמתם בינואר-פברואר 2019. כך עולה ממדד מחירי הדירות שפרסמה הערב (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

לעומת התקופה המקבילה אשתקד (פברואר-מרץ 2018), עלו מחירי הדירות בכמחצית האחוז. נראה כי לאחר תקופה בת כחצי שנה שבה השינוי השנתי במדד היה שלילי, חוזר המדד למגמה של עליית מחירים מתונה.

בחלוקה לפי מחוזות, העלייה החדה ביותר ברמה החודשית היתה במחוז הצפון, שם עלו המחירים ב-1.6% בפברואר-מרץ. במחוז ירושלים חלה עליה של 0.3% ובמחוז תל אביב עליה של 0.2%. במחוז הדרום חלה הירידה החדה ביותר, של -0.5%. עוד חלו ירידות מחיר במחוז המרכז – 0.3%-, וחיפה – 0.1-.

במדד מחירי הדירות החדשות חלה ירידת מחיר של 0.2%. מתוך כלל העסקאות שנסקרו, היו 32% מהעסקאות במעורבות ממשלתית ונרכשו במסגרת מחיר למשתכן או מחיר מטרה.

כמו כן, פרסמה הלמ"ס את מחירי הדירות הממוצעים לרבעון הראשון של 2019. מחירה הממוצע של דירת 2.5-3 חדרים בישראל עומד על 1.16 מיליון שקלים, של דירת 3.5-4 חדרים 1.46 מיליון שקלים, ושל דירת חמישה חדרים 1.68 מיליון שקלים.

במחוז הצפון רמות המחירים הנמוכות ביותר, ושם עומד מחירה הממוצע של דירת 3.5-4 חדרים על 936 אלף שקלים. במחוז הדרום, הכולל בין היתר את באר שבע ואשקלון עומד מחירה הממוצע של דירה כזו על 1.1 מיליון שקל. במחוז חיפה עומד המחיר הממוצע על 1.23 מיליון שקלים, במחוז המרכז 1.64 מיליון שקלים, במחוז ירושלים על 1.69 מיליון שקל, ובמחוז תל אביב, הכולל גם את ערי גוש דן הסמוכות עומד מחירה הממוצע של דירה כזו על 2.3 מיליון שקל.