אאא

מועצת רשות המים החלטה היום (חמישי) להוציא לשימוע כוונה לייקר בתחילת יולי את תעריף המים בשיעור של 1.2%. פעולת העדכון התעריפי היא קבועה ומתקיימת פעמיים בשנה - בתחילת כל שנה קלנדרית ובאמצעה.

לפי הרשות, קביעת התעריפים נעשתה בהתחשב במספר משתנים, לרבות הצמדה לסל המדדים, עדכון ההכרה בהשקעות הון וכמויות המים במשק העירוני ועדכון הכרה לרכיב מכוני טיהור שפכים.

ברשות המים טוענים גם כי הרגולציה החדשה שהוחלה על תאגידי המים, לרבות הכוונה לצמצם אותם, מיתנה את ההתייקרות החזויה; אלמלא שיפור היעילות והפיקוח על התאגידים העדכון התעריפי המתוכנן לתחילת חודש יולי היה כפול, כלומר סביב 2.5%.

"העלאה מתונה זו מתבצעת בשים לב למצב משק המים ולהשקעות הנדרשות במשק המים העירוני. רשות המים תמשיך לחתור לייעול ספקי המים השונים (מקורות, תאגידים איגודי ערים לביוב וכיו"ב) – פעילויות אשר תכליתן צמצום העלויות הנדרשות לאספקת שירותי המים והביוב באופן יעיל, ועל ידי כך גם המשך מיתון והורדת התעריף", אומרים שם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לפיכך, ובהנחה שהשימוע לא ישנה את חישובי רשות המים, התעריף הביתי למכסת המים הראשונה (7 קוב לאדם) יעמוד על 6.96 שקל למטר/קוב; זאת, במקום 6.88 שקל כיום. התעריף לצריכה מעבר לרף זה יתייצב בתחילת יולי על 13.1 שקל למטר מים/קוב, במקום 12.95 שקל כיום.

ברשות טוענים שהמשמעות של שינוי תעריפים זה עבור משפחה בת ארבע נפשות שצורכת כ-15 מ"ק לחודש, יסתכם בתוספת של כמה עשרות שקלים בודדים לשנה (או כשני שקלים לחודש).

ההתייקרות האמורה, מתונה ככל שתהיה, מגיעה לאחר התייקרות אחרת שנרשמה בינואר האחרון, בשיעור של 4.12%. גם אז נומקה ההתייקרות בצורך להשקיע בפיתוח ובשדרוג משק המים, ש"סוחב על גבו" 5 שנות בצורת, כמו גם בעליית תעריפי החשמל (2.9% מינואר האחרון) - שכן מתקני ההתפלה הם צרכני חשמל "כבדים", ועלות הפעלתם מתגלגלת בחלקה גם על הציבור.