אאא

מינהל הדלק שבמשרד האנרגיה מפרסם היום (ראשון) את מחיר הדלק לחודש יולי: הוזלה של 12 אג' לליטר. לפיכך היום בחצות יעמוד מחיר הבנזין (אוקטן 95, שירות עצמי) על 6.25 שקל לליטר, זאת במקום 6.37 שקל כיום.

תוספת מחיר בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מחודש קודם.

המחיר המרבי באילת יוזל אף הוא, ומחצות הוא יעלה 5.34 שקל לליטר, ירידה של 11 אג' מחודש קודם. תוספת התשלום שם עבור שירות מלא תעמוד על 18 אגורות לליטר (ללא מע"מ), ללא שינוי מחודש קודם.

עיון בנתוני משרד האנרגיה מעלה שהירידה במחיר מיוחסת להוזלה של כ-5% במחיר הבנזין באגן הים התיכון, כמו גם ירידה של כאחוז בשער הדולר.

כך או כך, שיעור המס מכל ליטר בנזין ממשיך להיות גבוה, וממחר הוא יהווה 64% ממחיר כל ליטר בנזין.