אאא

ממשיך להפגין שרירים: מנתוני בנק ישראל שפורסמו לאחרונה עולה כי שער החליפין של השקל מול סל המטבעות המשיך להתחזק גם ברבעון השני של 2019, כשרשם עלייה של כ-1.5%, זאת לאחר עלייה של כ-3.5% במהלך הרבעון הראשון של השנה.

כך שבסיכום המחצית הראשונה של 2019 שער החליפין התחזק בכ-5%, זאת לאחר היחלשות של כ-2.8% של השקל מול הסל במהלך שנת 2018.

עם זאת, בחינה של התפתחות שער החליפין במהלך הרבעון השני של השנה מצביעה על שינוי במגמה. מתחילת הרבעון ועד למחצית השנייה של חודש מאי (20/5/19 – נקודת שיא העוצמה של השקל מול הסל) השקל התחזק מול סל המטבעות בכ-2.8%, אולם מאז ועד סוף הרבעון השקל נחלש בכ-1.2% מול הסל.

לדברי כלכלני בנק לאומי, בראשותו של ד"ר גיל בפמן, ייתכן כי השינוי בהתפתחות שער החליפין הינו תוצאה של המסר העולה מחידוש ההתערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח במהלך חודש מאי, באמצעות רכישת מט"ח בסך 50 מיליון דולר, אשר באה במטרה למתן את התחזקות השקל.

כלכלני לאומי מציינים כי זו הפעם הראשונה מאז ינואר 2019 שבנק ישראל התערב בשוק המט"ח. הכלכלנים מוסיפים כי בהמשך השנה צפויים הכוחות, ארוכי הטווח, התומכים בהתחזקות השקל לעלות בהדרגה.

כמו כן, לדבריהם, לאחרונה נראה שכוחות אלו התחזקו בעקבות האיתות הברור מכיוון הבנק הפדרלי של ארה"ב (FED) למהלך של שתי הפחתות ריבית אשר צפויים להתרחש ברבעון השלישי של 2019, וברבעון הראשון של 2020.

"מהלך זה, שמשמעותו האצה בצמצום של פער הריבית ארה"ב-ישראל בהשוואה לתוואי שהיה ידוע לפני הישיבה של חודש יוני, תורם לעלייה מסוימת בציפיות השוק להתחזקות השקל", הוסיפו וציינו שמעבר לנושא פער הריבית, ישנם כוחות ריאליים שפועלים להתחזקות השקל, כמו: "המשך תנועות ההון הישירות הנכנסות לישראל; אפשרות של הכללת ישראל במדד WGBI; ועודף יציב ומתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים.

עוד גורמים שצפויים לחזק את השקל לדבריהם הם: תחילת הפקת הגז ממאגר "לוויתן" והבשלת התכניות הנוכחיות להרחבת כושר הייצור של מפעל אינטל.

במבט קדימה, הכלכלנים מעריכים כי השקל ישמור על עוצמתו גם בשנים הבאות.