ערכין, דף כ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת ערכין, דף כ"ג - בעברית:    

 

מסכת ערכין, דף כ"ג - באידיש:     

 

מסכת ערכין, דף כ"ג - באנגלית:    

 

מסכת ערכין, דף כ"ג - בצרפתית:    

 

מסכת ערכין, דף כ"ג - בספרדית: