הדים עצומים לקריאתו של הגר"ח כי יעתיר במרומים עבור התורמים
(צילום: יעקב נחומי)

 

התלהבות וסחף יוצאי דופן נרשמו בכל שדרות הציבור עם פתיחת המגבית לישיבות 'תפארת ציון קרית מלך', שבהם למד מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בצעירותו, ועומדים כיום בנשיאותו, ובראשות בנו, הגאון הגדול רבי שלמה קניבסקי שליט"א. אלפי פונים מכל העולם כבר ביקשו להצטרף למגבית שסוחפת את עולם התורה כולו, וזאת על רקע הבטחתו ההיסטורית של מרן שר התורה, כי "ימליץ טוב לעתיד לבוא בעד המסייע" כלשונו הטהור.

מזה שנים אשר שמם של מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך" הולך לפניהם כבתים שמגדלים בהם תורה ויראה לשם ולתפארת, ורבים רבים מחניכיהם מפארים את כותל המזרח של היהדות כולה, ביניהם גדולי ישראל זצוק"ל ושליט"א. בתקופה האחרונה הורע מצבם הכלכלי של המוסדות, ולשיא השפל הגיע המצב בשנה החולפת, בה משתרגים על צוארי הישיבה והנהלתה סכומים אדירים והון עתק של חובות, המעמידים את המשך קיומם של המוסדות בסכנה ממשית ח"ו.

במהלך השבוע נערך כינוס מיוחד במעונו של רשכבה"ג מרן שר התורה, בו הוכרז על פתיחת מגבית חירום והצלה לטובת מוסדות התורה והישיבות "תפארת ציון" ו"קרית מלך". לרגל המגבית כתב הגר"ח מכתב בקשה מרטיט ונדיר, בו מתייחס הוא לקושי המוטל על כתפי בנו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שליט"א, וכה כותב הוא: "כאשר בני הגאון ר' שלמה שליט"א נקלע לקשיים גדולים ע"י החזקת הישיבות תפארת ציון וקרית מלך. ובהיות ובן כרעיה דאבוה, הצלתו הצלתי וישועתו ישועתי. ובלי נדר, אם אוכל אמליץ טוב לעתיד לבא בעד המסייע". כמו כן, במהלך הכינוס הזכיר מרן, באופן חריג ויוצא דופן, כי התורמים יזכו לראות פני משיח.

קריאתו של מרן שר התורה עוררה את הציבור לפעול למען המוסדות, ובמהלך השבוע נערך בבני-ברק כנס רתימה לבוגרי הישיבה, בו הובאה זעקתה של הישיבה ומצבה הכלכלי הנורא, כאשר בוגרי הישיבה לדורותיהם נרתמים ונוטלים על עצמם אחריות להשגת יעדי סכומים נכבדים להצלחת המגבית בס"ד. 

בכנס השתתפו מאות מבוגרי הישיבה לדורותיה, בו נשא דברים בדם לבו, ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א. בדבריו אמר ראש הישיבה, כי "הפניה אליכם, תלמידי ובוגרי הישיבה, אינה פשוטה עבורי. ברם הגענו למצב בו בית חיינו עומד בסכנת קריסה ח"ו, והפניה הראשונה היא ממילא אל בני הבית וחניכיו. סכומי החובות המוטלים על כתפנו הינם דמיוניים ממש, אלא שבעלי החובות אינם דמיוניים כלל וכלל, והם דורשים את המגיע להם, וידינו קצרה. בכל שנות קיומה של הישיבה", הוסיף, "סמוכים אנו על שלחנו של אאמו"ר מרן שר התורה שליט"א, וכעת פונה הוא ומבקש את עזרתכם לטוב לנו".

בכנס הבוגרים הועלה זכרם הטהור של ראשי ישיבת "קרית מלך", הגאון רבי דב בערל איזנשטיין זצוק"ל, הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל, ושל משגיח הישיבה הגאון רבי נתן כהן זצוק"ל, ונשמעו בקשב רב דברי ראשי הישיבה הגאון רבי יעקב קארפ שליט"א, הגאון רבי בנימין רימר שליט"א והמשגיח הגאון רבי ישראל הבלין שליט"א. את הכנס הנחה הרב יוסף כהן שליט"א, כאשר בסיומו הוכיחו בוגרי הישיבה את הכרת טובתם למקום צמיחתם, ונטלו על עצמם סכומי יעד משמעותיים, להשלמת המגבית בהצלחה בס"ד.   

מגבית "חלקי עמו" תיפתח אי"ה ביום שני הקרוב, י"ב בתמוז, בשעה 12 בצהריים, ותסתיים 36 שעות לאחר מכן, ביום שלישי, י"ג בתמוז בשעה 12 בלילה. חברת צ'רידי, אשר נטלה אחריות על הארגון הטכני של סליקת כספי המגבית, השלימה את פיתוח המערכת הממוחשבת אשר תפקח על כניסת התרומות בזמן אמת, כשהיא מסונכרנת עם המוקד הטלפוני שמספרו *8727 בו ניתן למסור פרטי אשראי לתרומה. בהנהלת הישיבה גם שוקדים על הקמת חדר המצב אליו יוזנו הנתונים ממוקדי המגבית השונים ברחבי הארץ, ובו יעודכן בכל רגע נתון מצב גיוס הכספים.

"זכות היא לכל אשר כבוד התורה יקר לו ולביתו" מוסרים בהנהלת הישיבה, "ליטול חלק בהצלת מקום תורה מובהק רבות בשנים, ולזכות לברכתו הנדירה והמופלאה של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לתורמים והמסייעים".