ערכין, דף כ"ח: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת ערכין, דף כ"ח - בעברית:         

 

מסכת ערכין, דף כ"ח - באידיש:          

 

מסכת ערכין, דף כ"ח - באנגלית:         

 

מסכת ערכין, דף כ"ח - בצרפתית:         

 

מסכת ערכין, דף כ"ח - בספרדית: