אאא

מחר (רביעי) בחצות, יתייקר הדלק באגורה אחת לליטר.

מחירו של בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 6.26 שקלים לליטר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר, ללא שינוי מחודש קודם.

מחיר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי באילת יעמוד על 5.35 שקלים לליטר. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 18 אגורות לליטר.

עיון בנתוני המשרד מעלה שבמהלך יולי נרשמה עלייה של כ 1.8% במחיר הבנזין באגן הים התיכון, שקוזזה כמעט במלואה עם ירידה של כ-1.6% בשער הדולר. מיום חמישי הקרוב שיעור המיסוי של הדלק ימשיך להיות גבוה והוא יתקבע לרמה של 64% ממחיר כל ליטר בנזין.