אאא

בית המשפט המחוזי מרכז אישר אתמול (שלישי) הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת אל על המוערכת במיליוני שקלים.

הבקשה לאישור התביעה הייצוגית הוגשה נגד החברה בשנת 2015, בטענה כי החברה מתעשרת שלא כדין בכך שאינה משיבה ללקוחות שלא התייצבו לטיסתם את מסי הנמל אותם היא גובה במועד רכישת כרטיס הטיסה.

המבקש טען באמצעות עו"ד ברק רון כי "עניינה של בקשת האישור בטענה כי אלעל אינה משיבה ללקוחות שלא התייצבו לטיסתם את מיסי הנמל אותם היא גובה במועד רכישת כרטיס הטיסה, חרף העובדה שאינה מעבירה מיסים אלה לרשויות התעופה השונות".

מנגד, טענה אלעל, כי היא משיבה לכל נוסע שלא התייצב לטיסה את מיסי הנמל, ובלבד שפנה אליה בדרישה לעשות כן. עוד טענה החברה כי המדיניות בה היא נוקטת - השבת מיסי הנמל במקרה של פנייה מטעם נוסע שלא התייצב לטיסתו – מהווה התנהלות לפנים משורת הדין וכי אין באימוצה כדי להצביע על כך שקמה לאלעל חובת השבה כלפי אותם לקוחות.

לשיטתה של אלעל על פי הדין היא זכאית לשמור אצלה את אגרות הנוסע ויתר מיסי הנמל שנגבו מהנוסעים שלא התייצבו לטיסה ולמרות זאת היא נוהגת מעבר לחובתה על פי דין, להשיב את מיסי הנמל לנוסעים הפונים אליה.

השופט עופר גרוסקופף ציין בהחלטתו כי "על פי הדין הישראלי מוטלת על חברת תעופה חובה להשיב את אגרת הנוסע, וככול הנראה גם מיסי נמל אחרים שגבתה מנוסע שלא התייצב לטיסתו. כאשר מתברר שהנוסע אינו חייב בתשלום אגרת הנוסע, מאחר שלא התייצב לטיסה, פשיטא כי על אלעל להשיב לו את הכספים ששולמו לה על מנת שתעבירם לרשות שדות התעופה...מאחר שחברת התעופה מהווה ביחס לאגרת הנוסע רק חלק ממנגנון הגביה עבור רשות שדות התעופה, הרי שהחזקתה בכספים הללו איננה כבעלים הרשאי לעשות בהם כרצונו".

השופט קבע כי "אלעל חייבת בהשבת מיסי הנמל לכלל הלקוחות שלא התייצבו לטיסה, וכי חובת ההשבה אינה קמה במועד בו הוגשה לאלעל דרישה להשבת מיסי הנמל".

עוד נקבע כי קיימת תשתית משפטית מספיקה לטענה כי יש לחייב את על על למסור לנוסע שלא התייצב לטיסתו הודעה כי הוא עשוי להיות זכאי להחזר כספי בגין מיסי הנמל. הסכום הסופי שאל על הרוויחה מכספי המסים שלא הוחזרו טרם הוברר.

השופט הטיל על אלעל הוצאות בסך 200 אלף שקל. יש להדגיש כי מדובר באישור ניהול התביעה כייצוגית וטרם הוגש כתב הגנה בתיק וטרם התנהל דיון בתביעה הייצוגית שהגשתה אושרה. אלעל מסרה דיווח בו כתבה כי בוחנת את ההחלטה והשלכותיה.