אאא

ימים ספורים לאחר שהובהר כי ההרעלה בארומה תל אביב נגרמה כתוצאה מאחסון לקוי של הטונה, יוצאת קבוצת נטו, משווקת טונה ויליגר, לקרב נגד החברה שלטענתה שירבבה את שמה לפרשה.

"שרבוב שמה של ויליגר על ידכם, ללא כל הצדקה ושלא לצורך, גרם וממשיך לגרום לצניחה במכירות הטונה המשווקת על-ידי נטו, ופגיעה בשמה הטוב". כך נאמר במכתב ששלחה הבוקר (ג') נטו לארומה תל אביב באמצעות עדי מיכלין – משרד עורכי דין. "עקב האמור, נגרמו וממשיכים להיגרם לשולחתי נזקים כספיים כבדים. הנכם נדרשים בזאת להפסיק לאלתר כל פרסום, בכתב או בע"פ, המייחס לשולחתי אחריות כל שהיא. פרסום כזה מהווה חוסר תום לב והוצאת לשון הרע. בנוסף, הנכם נדרשים בזאת לפרסם בעיתונות לאלתר, הכחשת הטענה לקיומו של כל פגם במוצר אשר יוצר ושווק על ידי שולחתי, במודעה בגודל הולם, שנוסחה יתואם מראש ויאושר על ידי שולחתי".

נטו לא מסתפקת בכך ונערכת להגשת תביעת פיצויים: "אין באמור לעיל מיצוי כל טענותיה של שולחתי. עם התגבשות הנזק, תמציא לכם שולחתי דרישה כספית מפורטת בגין מלוא הנזקים שנגרמו לה. הנכם מתבקשים בזאת להודיע למבטחת שלכם על תביעה עתידית, ולהמציא לנו פרטיה לצורך פניה ישירה".

עוד מוסיפה ויליגר: "עם גילוי הפרשה ניסיתם להרחיק מכם את האחריות, ולהטילה בין השאר על וילגר, כמי שיצרה ומכרה את הטונה. ויליגר טענה מרגע היוודע המקרה, כי אין כל דופי במוצר שמכרה, וכי הוא נמכר, במקביל לכם, ללקוחות נוספים מבלי שנתגלה בו כל פגם.

"ממצאי משרד הבריאות, כפי שפורסמו, אכן מאששים את שנטען מלכתחילה על ידי ויליגר, כי מלוא האחריות רובצת לפתחה של רשת ארומה תל אביב, אשר התרשלה באחסון הטונה, באחד מסניפי הרשת, בין היתר בשימוש ואחסנה במקרר לא תקין, בשימוש במוצר בניגוד להנחיות היצרן ונוהלי משרד הבריאות, ובניגוד למצופה מרשת המוכרת מזון לציבור".

בנטו מדגישים כי הוראות השימוש על גבי המוצר, קובעות במפורש כי "יש להשתמש במלוא התכולה עם הפתיחה".

תגובת ארומה תל אביב טרם התקבלה