רכבת בחירות 2020 יצאה לדרך; לוח הזמנים
(צילום: תומר נויברג / Flash90)

נשיא המדינה ראובן ריבלין ימסור בצהריים (חמישי) ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין את ההודעה הרשמית בדבר סיום המנדט ולאחר מכן ישאו השניים הצהרות לתקשורת.

על פי לשון ההודעה שימסור הנשיא: "עברה תקופת 28 הימים שהיתה נתונה לח"כ בני גנץ להרכיב ממשלה, ולא עלה בידו לעשות כן ולפיכך על פי סעיף 10 לחוק יסוד: הממשלה, מיום ה-21 בנובמבר 2019, רשאים רוב חברי הכנסת (61 חברי כנסת לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב, והכל בתוך 21 ימים".

21 ימים של תקווה, כך זה יעבור:

•  סעיף 10(א) לחוק יסוד: הממשלה קובע, כי במצב בו לא הורכבה ממשלה על פי ההליכים הקודמים הקבועים בחוק, עומדת לרשותם של חברי הכנסת תקופה של 21 ימים, שבמהלכה רשאים 61 חברי כנסת (לפחות) לבקש מנשיא המדינה, בכתב, להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים (כולל חבר כנסת שכבר הוטל עליו התפקיד בהליכים הקודמים), שהסכים לכך בכתב.

• שלב זה (בן 21 הימים), מתחיל ביום 21.11.2019 (עם סיום תקופת 28 הימים, שהיתה נתונה לחבר הכנסת בנימין גנץ) ויסתיים ביום רביעי, 11.12.2019 בשעה 24:00.

• משעה שהוגשה לנשיא המדינה בקשה שכזו עליו המדינה להטיל את התפקיד להרכיב ממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה, בתוך יומיים.

• לחבר הכנסת שהתפקיד להרכיב ממשלה הוטל עליו לפי הליך זה נתונה תקופה של 14 ימים למילוי תפקידו.

• במידה ולא הוגשה בקשה על ידי רוב חברי הכנסת, בתוך 21 הימים, על נשיא המדינה להודיע ליו"ר הכנסת כי לא הוגשה בקשה כאמור, והכנסת תתפזר ותצא לבחירות בהתאם לאמור בסעיף זה.

• לחברי הכנסת נתונים 21 יום להגיש את הבקשה לנשיא המדינה, ועל פי לשונו של הסעיף, אין צורך להמתין לתום התקופה האמורה על מנת להגיש את הבקשה לנשיא המדינה וניתן לעשות זאת בכל עת, בתוך התקופה האמורה.

• בתוך יומיים, ממועד הגשת הבקשה לנשיא המדינה, בין אם הוגשה בסמוך לתום 21 הימים ובין אם הוגשה קודם לכן, על הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שצוין בבקשה.

• הבקשה תוגש לנשיא המדינה, בבית הנשיאבכתב, באופן ידני. על הבקשה לכלול חתימות מקוריות של 61 חברי כנסת (לפחות), וכן עליה לכלול הסכמה בכתב של המועמד עליו מתבקש נשיא המדינה להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה.

• משהודיע הנשיא ליו"ר הכנסת, כי לא הוגשה לו בקשה, לפי סעיף 11(ב) לחוק היסוד, יראו את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה לפני תום הכהונה, והבחירות לכנסת יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מיום הודעת הנשיא.