אאא

60.5 מיליארד שקל - זהו ההיקף המצטבר של משכנתאות שנטלו רוכשי דירות מתחילת 2019 ועד נובמבר לפי נתוני בנק ישראל. בהנחה שבדצמבר קצב לקיחת המשכנתאות לא ישתנה, ייקבע השנה שיא בהיקף הכספי של המשכנתאות לרכישת דירה, והוא יעמוד על כ-65 מיליארד שקל.

השיא הקודם נרשם בשנת 2015 שבה היקף המשכנתאות היה 64.7 מיליארד שקל.

בשלוש השנים האחרונות היקף המשכנתאות השנתי לא הגיע ל-60 מיליארד שקל - שנת 2018 הסתכמה ב-59.5 מיליארד שקל, 2017 - 53.3 מיליארד שקל ושנה קודם לכן - 58 מיליארד שקל.

ההיקף הכספי של המשכנתאות בחודש שעבר עמד 5.6 מיליארד שקל שהצטברו מ-8,289 לווים, כאשר 1,500 מתוכם היו רוכשי דירה במסגרת מחיר למשתכן. רוכשי דירה במסגרת התוכנית קיבלו משכנתאות בהיקף מצטבר של 756 מיליון שקל - כלומר קצת יותר מ-500 אלף שקל בממוצע.

משכנתאות של רוכשי דירה במסגרת מחיר למשתכן מדווחת על ידי בנק ישראל ממרץ שנה. על פי הנתונים, מאז ועד עתה מדובר ב-11,850 משכנתאות, בסכום מצטבר של 6 מיליארד שקל.