אאא

הממונה על התחרות קבעה היום (שלישי) כי החברה המרכזית להפצת משקאות קלים ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופול בשוק משקאות הקולה וכן סירבה סירוב בלתי-סביר לספק את המוצר.

בנוסף קבעה הממונה, כי החברה המרכזית הפרה הוראות שניתנו לה כבעלת מונופול, הפרה תנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוג עם חברת נביעות והפרה הוראות של צו מוסכם שנחתם עימה.

בגין כל אלה החליטה הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ-39 מיליון שקל.

החברה זכתה להקלה, לאחר שלפני 3 שנים ובתום 3 שנות חקירה גלויה, להן קדם שלב איסוף מידע באופן סמוי, הודיעה הממונה על ההתחרות מיכל הלפרין לחברה המרכזית להפצת משקאות קלים (קוקה-קולה ישראל), כי היא שוקלת לקבוע כי ניצלה לרעה את מעמדה כבעלת מונופול בשוק משקאות הקולה.

זאת, לאחר שמצאה שהפרה לכאורה הוראות שניתנו לה, צו מוסכם שנחתם עימה ותנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוגה עם חברת המים נביעות. בשל כל אלה שקלה הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ-62 מיליון שקל.

ברקע הדברים, פתיחת חקירה גלויה בחודש פברואר 2014 נגד החברה המרכזית שהתמקדה בנקודות מכירה קמעוניות השייכות ל"שוק הקר", הכוללות מזנונים ומסעדות "מזון מהיר" המוכרים משקאות קלים מקוררים לצריכה מיידית. חקירת הרשות שנפתחה באיסוף חומרים ממשרדי החברה והמשיכה בחקירת בכירים בה, העלתה חשש על פיו לכאורה ניצלה החברה המרכזית את כוחה המונופוליסטי ועשתה שימוש בכוח השוק שלה, בעיקר במותג קוקה-קולה, על מנת לקדם את המכירות של משקאות קלים בהם היא חשופה לתחרות עזה יותר.

באפריל החולף, לאחר שקיימה שימוע לחברה, נערכה רשות ההתחרות להקטין ב-11 מיליון שקל את הקנס ל-51 מיליון שקל. כמו כן החליטה הרשות לחזור בה מכוונתה להטיל קנס של 340 אלף שקל על מנכ"ל חברת ההפצה, ניר לוינגר. זאת, לאחר קיום שימוע נוסף.

הקטנת הקנס נבעה מקבלה חלקית של טענות החברה בשימוע באשר למידת הנזק התחרותי שהיה עלול להיגרם כתוצאה ממעשי החברה בעניין הוראות הסכמי הסחר שלה ובעניין המקררים. כמו-כן, הממונה קיבלה באופן חלקי את טענות החברה באשר להתמשכות ההליכים והקטינה את סכום העיצום גם מסיבה זו.

לחברה המרכזית זכות ערר לפני בית-הדין לתחרות.