אאא

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנס של 1.63 מיליון שקל על חברת האוטובוסים אפיקים בשל 3 אירועים של זיהום אוויר מציי הרכב שלה.

על פי הודעת המשרד להגנת הסביבה, לאפיקים 12 אוטובוסים שמנועיהם עומדים בתקן זיהום יורו 2 – כלומר תקן יחסית מיושן (כיום אוטובוסים העומדים בתקני יורו 5 ויורו 6 נפוצים בחברות בישראל). אוטובוסים אלה נוסעים באזורים מאוכלסים והמשמעות היא פגיעה באיכות האוויר באזורים אלה.

עוד התברר למשרד בעקבות ביקורת, כי אפיקים לא הכשירה את 800 הנהגגים שלה לנהיגה חסכונית כנדרש בחוק. עוד קובע המשרד להגנת הסביבה כי אפיקים לא הגישה את הדוח השנתי שהחברה מחויבת להגיש ואשר מפרט בין היתר את כמות הזיהום שפולטים רכבי החברה. יודגש כי לפי המשרד להגנת הסביבה ניתנה לאפיקים ארכה של שנה להגשה – אך החברה בחרה שלא לעשות זאת. מעבר לכך, לטענת המשרד להגנת הסביבה החברה גם לא נהגה בשקיפות כלפי הציבור ולא פרסמה את הנתונים בפומבי.