אאא

שר המשפטים אמיר אוחנה שיגר הערב (שלישי) מכתב ליועץ המשפטי לכנסת, עוה"ד איל ינון, בו הוא דורש ממנו להפסיק ולעסוק בענייניו של ראש הממשלה בשל ניגוד העניינים בו הוא נמצא עם בת זוגו, עוה"ד עמית מררי המשמשת כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

בין היתר במכתב כותב אוחנה, "קיים ניגוד עניינים חמור; משוך ידיך מעיסוק במישרין או בעקיפין בתיקי רה"מ; ככל שתחליט שלא לעשות כן, אבקש מיו"ר הכנסת להורות עליך לחדול מטיפול בעניינים אלו".

אוחנה העלה 4 שאלות ליועץ המשפטי לכנסת:

א. האם דיווחת לגורמים המוסמכים בכנסת על ניגוד העניינים שלך בטרם החלטת לטפל בענייניו של של רה"מ?

ב. האם נכון הפרסום כי שקלת לפסול את עצמך מלעסוק בעניינים אלו, אך בעקבות לחצו של היועץ המשפטי לממשלה חזרת בך?

ג. האם חלקה של בת זוגך בטיפול בתיקי ראש הממשלה השפיע על החלטותיך?

ד. האם שוחחתם בנושא?

יצויין שלאוחנה אין סמכות לקבוע אם ינון יכול לטפל בפרוצדורות לכינונה של ועדת כנסת שתדון בחסינות לנתניהו. ינון אמר אתמול שאין לו ניגוד עניינים, מטפל בפרוצדורה לכינונה של ועדת הכנסת ולא ישתתף בדיוני ועדת הכנסת על חסינות נתניהו.

מהכנסת לא נמסרה תגובה למכתב.

בתוך כך, אתמול הודיעה דוברות הכנסת כי ינון אינו מתכוון לפסול את עצמו "מעיסוק בנושאים הפרוצדורליים שעומדים עתה על הפרק".

בהודעת הכנסת צוין כי "אם וכאשר יתקיים דיון בבקשות החסינות בכנסת ובטענות המהותיות הקשורות לשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה להגיש את כתבי האישום, היועץ המשפטי לכנסת לא יעסוק בכך".

עוד נאמר בהודעת הכנסת: "היועץ המשפטי לכנסת דוחה בתוקף את טענת ניגוד העניינים המופנית כלפיו, לאור חוות דעתו לפיה ועדת הכנסת מוסמכת לדון בבקשות חסינות בפגרת הבחירות. הסוגיות הנמצאות על שולחנו של יועמ״ש הכנסת הן בעניינים פרוצדורליים פנימיים של הכנסת, ולא מתקיים בשלב זה כל דיון בבקשות החסינות עצמן או בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בהגשת כתב אישום, עניינים שהיועץ המשפטי לכנסת לא יעסוק בהם".