אאא

פייסבוק ניצחה את התחזיות: הכנסות החברה ברבעון האחרון של 2019 עמדו על 21.08 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 20.89 מיליארד דולר.

מדובר בעלייה של 34 דולר לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח הנקי עלה ב-7% ל-7.35 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.56 דולר, לעומת תחזיות אנליסטים לרווח של 2.53 דולר למניה.