אאא

לאחר התייעצות עם שר הבריאות יעקב ליצמן, שר העבודה והרווחה אופיר אקוניס, חתם הערב (רביעי) על הצו המאפשר לחייב עובדים לעבוד בשירותים קיומיים גם בשעת סגר. מדובר בשירותי בריאות, מזון חשמל ועוד.

הצו, שיהיה תקף ל-90 ימים או עד לביטול שעת החירום, - המוקדם מביניהם, יאפשר למפעלים ושירותים חיוניים לפעול, ובמידת הצורך יאפשר גיוס כח אדם או ריתוק עובדים כדי להבטיח מתן שירותים חיוניים רציף. הצו הוא עוד שלב בהכנות הממשלה לאפשרות של הטלת סגר כולל.

ביום ראשון אישרה הממשלה הצעת חוק המקנה לשר העבודה והרווחה סמכות להוציא צווי המחייבים לעבוד בשעת חירום גם מסיבות מגפה ולא רק מסיבות ביטחוניות. עד שתאושר הצעת חוק בכנסת אישרה תקנות לשעת חירום שעל פיהן פרסם השר את הצו.

משרד העבודה והרווחה בהליך חקיקת בזק. הוא פרסם תזכיר חוק שמציע לאפשר גיוס חירום של עובדים בשעת הכרזה על מחלה מדבקת מסוכנת ולא רק במצב חירום בטחוני או אזרחי. בשל הדחיפות המשרד אפשר להגיב על התזכיר רק עד מוצ"ש. ביום ראשון הממשלה כבר אישרה אותו וההצעה תוגש לכנסת. במקביל אישרה תקנות לשעת חירום שמאפשרות לרתק עובדים למפעלים קיומיים עוד לפני אישור החוק.

עד אישור התקנות היה רשאי שר העבודה והרווחה לחתום על צו גיוס עובדים במצב חירום בטחוני שעליו מכריז משרד הביטחון ובמצב חירום אזרחי עליו מכריז המשרד לביטחון פנים. החוק החדש מאפשר לשר לחתום על צו גיוס עובדים גם במצב חירום עליו מכריז משרד הבריאות. שם הסעיף שמבקש השר אקוניס לשלב בחוק הוא "סכנה של מחלה איומה אפידמית, מקומית או מידבקת". סירוב של עובד שגויס לעבוד למלא את תפקידו הוא עבירה פלילית.

מפעל למתן שירותים קיומיים מספק שירותים כדוגמת "תשתיות מים, חשמל, דלק, גז, רפואת חירום (בתי חולים, בתי חולים גריאטריים, מכוני דיאליזה, מוסדות סיעודיים ושירותים תומכים) , רפואה בקהילה (קופות חולים ושירותים תומכים), הספקת מזון קיומי, מוסדות רווחה ושירותים תומכים קיומיים, שירותי תחבורה, נמלים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מפעלים התומכים את הצבא וכד', אשר לדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסייה". כן הם כוללים "שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו".