אאא

הקונפליקט התמידי המלווה את מדינת ישראל, מהי יותר יהודית או אולי דמוקרטית. סדרת סרטונים חדשה מבית "צריך עיון" של עו"ד רן בר-יושפט עושה סדר. 

מחפשים להעמיד את הידע הבסיסי ב"תורת המדינה". הסרטונים עוסקים במבוא למחשבה פוליטית, וכוללות מושגי יסוד של חופש הביטוי, חירות הפרט, אקטיביזם שיפוטי, ומדינת ישראל - האם אנחנו באמת דמוקרטיה?

עו"ד רן בר-יושפט הוא סמנכ"ל פורום קהלת - מכון מחקר הפועל לחיזוק מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וכן לחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית, חירויות הפרט ועקרונות השוק החופשי. הוא חיבר ספרים ומאמרים רבים, ואף מרבה להרצות בארץ ובעולם על נושאים הקרובים אל לבו.