אאא

מעמד התפילה נערכה על ידי מפעלות 'ברכת ישעיה' ממשיכיו מורשת וצוואת הצדיק * רבים ביקשו להיכלל בין מקיימי הצוואה הזוכים לסיועו ולהיחתם בספר הפרנסה * לאחר התפילה הזכירו הרבנים את כל שמות שותפי ברכת ישעיה ואת כל בקשותיהם בפרטות, כמו''כ הוזכרו השמות על הציון הקדוש בקרעסטיר – לשובע ולא לרזון

מעמד תפילה אדיר התקיים בפנות יום ההילולא של מופת הדור הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זיע''א בהשתתפות כמאה אלף איש מכל רחבי תבל בשידור חי.

המעמד התקיים בבית הרה''צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט''א, כשלפני התפילה הדליק הרב נר תמיד שידלק כל השנה לזכרו של צדיק, לאחר מכן החלו באמירת פרקי תהילים על פי הסדר המיוחד כשלפני התיבה ניגש הרה''צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט''א יחד עם עשרות האלפים שהשתתפו בשידור חי בטלפון כל אחד בביתו הוא.

פרקי התהילים נאמרו על ידי ההמונים כשברקע נשמע קולו של שליח ציבור הרב שליט''א באמירת פרקי התהילים בבכיות עצומות וברגש רב, לאחר פרקי התהילים החלו באמירת תפילה מיוחדת לפרנסה כשהרב ארלנגר שליט''א מעתיר ומתחנן לישועתן של ישראל בפרנסה ובכל הישועות, לאחר אמירת פרקי התהילים החלו באמירת אבינו מלכנו בתחינה וזעקה 'מנע מגיפה מנחלתך' ו'זכרנו בספר פרנסה'.

המעמד הסתיים בברכתו של הרה''צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט''א שאמר שדווקא בעת הזו כשעמך ישראל צריכים שמירה ופרנסה נזכה לראות את תשועת השם כהרף עין תוך כדי כך שהרב העתיר והתפלל על שותפי 'ברכת ישעיה' שזכו והמשיכו במעשי החסד כהמשך למורשתו של הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע.

ג' באייר, יום ההילולא של הצדיק מקרעסטיר, נודע כיום גדול ומסוגל בו נפתחות ארובות הפרנסה וצינור של שפע עצום מזרים מופתים שמימיים מכוחו של הצדיק, ללא הסתרות ומניעות.

סיפורי ניסים לרוב מסופרים סביב מופת הדור הרה''ק רבי ישעיה מקרעסטיר זי''ע, במהלך השנה כולה – ובמיוחד בתאריך הסתלקותו, בו נוספים פרקים חדשים ומפעימים בספר מופתי הפרנסה המתעבה והולך משנה לשנה. תורמי "ברכת ישעיה", יורשי מפעל חייו של הצדיק הממשיכים את החסד בדורנו אנו, זוכים ורואים ניסים מכוחו של הצדיק, המשפיע טובה וברכה לכל המסייעים בידם.