אאא

בדקות האחרונות לחיי רבינו המהרא”ל צינץ עת עמדו לפניו גדולי תלמידיו והאור העמום השרה אווירה עגומה, לפתע ביקש הרב הישיש “הביאו לי את נסר העץ העומד כאן בסמוך”, כשהוא מצביע בכוחות אחרונים לעבר מיקומו. בפניו נחרשו קמטים של מאמץ כשחרט בשארית כוחותיו את הצוואה: “מי שישתדל בהדפסת ספריו יהיה לו המחבר למליץ”

וביקש לחקוק זאת על מצבתו, והוסיף ואמר לתלמידיו "אין אדם תולה שלט על חנותו אם אין לו מה למכור"

כבר בחייו נודע כבעל מופתים וגדולים צדיקים במיתתם ומילות הצוואה נצרבו בתלמידיו. על המצבה נחרטו מילותיה של ההבטחה. עד עצם היום הזה, בבית העלמין הגדול בוורשה, ניתן לראות את המצבה עם ההבטחה שלא שבה ריקם. מאז עד היום, התפרסמה הסגולה ורבים שחפצו בישועה ורפואה, זיווג הגון, שלום בית, זרע של קיימא, הצלחה בחינוך הילדים ומילוי משאלות לבם, נהגו להדפיס את אחד מספריו. רבבות ראו בעיניהם במרוצת השנים את הפלא הגדול, איך יש “מליץ יושר בעולם העליון”.

גדולי עולם מדורות הקודמים עד הדור האחרון, המליצו בכל פה על הבטחה זו וייעצו למחפשי ישועה והצלחה בענייניהם, כי ישתדלו בהפצת תורתו של המהרא”ל צינץ וייטב להם.

בדורות האחרונים, היה זה מרן הסטייפלר הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ”ל בעל ה’קהילות יעקב’ , שהיה מגדולי התומכים והמעודדים. מעניין להבחין בדבריו של בעל הקהילות יעקב שאמר “וזאת סגולה לכל סוגי הצרות, ולהרבה זה הועיל!” הסטייפלר מספר, שגם הוא עצמו הדפיס מספרי המהרא”ל צינץ כשחתנו היה חולה. בהכוונת גדולי וצדיקי הדור הוקם מכון להוצאה חדשה של כל ספרי רבינו, במסגרתו שוקדים תלמידי חכמים על כל כתביו וחיבוריו של רבינו זי”ע, לההדירם מחדש בפאר והדר, עם ציונים הערות וביאורים, ובדפוס נאה ומשובח. בהשקעה אדירה של הון עתק לקיים רצון צדיק ולזכות את עם ישראל בהבטחה הפלאית. המכון זוכה להסכמות מכל גדולי ישראל מקיר לקיר, ואף חלקם בעצמם שותפים באופן קבוע בהוצאת הספרים.

כאשר הובאו ספרי המהרא”ל צינץ במהדורה החדשה של המכון לפני מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי, אורו פניו וביקש למסור ברכת ‘יישר כח גדול’ על הספרים. ואמר שעכשיו.. הסגולה היא יותר פועלת, וביקש מנכדו, לסדר לו את הספרים על הארונית הסמוכה למקומו, תוך שהוא נוטל לידו את אחד הספרים ומתעמק בה בחביבות.

וכן מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ”ל התבטא לחברי המכון בגדולת רבינו זיע”א וכתב בכתב ידו הסכמה נלהבת למכון, ואף בירך אישית את התומכים והמסייעים בהוצאת הספרים.

גם מרן הגאון רבי אריה לייב שטיינמן זצ"ל התבטא כי : “הדפסת ספרי הגאון רבי לייבוש חריף, היא סגולה מפורסמת כבר כמה דורות".

ביטוי נדיר אמר האדמו”ר מפרמישלאן שליט”א, בבית מדרשו ביומא דהילולא של הגה”ק המהרא”ל צינץ זי”ע, כי הוא מעיד: “כשיעצתי לאנשים את הסגולה המיוחדת של השתתפות בהדפסת ספרי המהרא”ל צינץ, מיד לאחר התרומה הגיעה במהירות “ישועה מופלאה” אמר האדמו”ר, והוסיף כי זה מועיל מיד כמו ‘שאלטר שמדליק את האור כך תורמים ומיד נושעים’ וציין, כי אף הוא אישית משתתף בממונו בהדפסת הספרים, ע”י המכון להוצאת ספרי המהרא”ל צינץ זי”ע. וראה ישועות נפלאות.

בביקור שערכו ראשי המכון אצל האדמו”ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א, נטל הספר שהגישו לידיו וכה אמר להם: “אשריכם, יש לכם זכות גדולה. הספרים של המהרא”ל צינץ למדנו בהם עוד במרוקו... והביע התפעלותו מההידור של הספרים: “איזה פאר... רק מבחוץ אני כבר רואה “עשיתם עבודה עצומה בספרי המחבר שהיה צדיק נשגב עבודה שאין לה ערך”. וכל מי שיש בו שכל ודעת בוז יבוז כסף וזהב ויתן ידו בסגולה זו. והוסיף כי מכיר באופן אישי רבים שנושעו בזכות הדפסת הספרים.

ברבות השנים הצטברו עדויות על ישועות גדולות ועצומות שהיו מנת חלקם של אלו שנתנו יד בהשתתפות בהדפסת הספרים, רבים נרפאו ממחלות קשות ל”ע, מצאו זיווגם ההגון, נושעו בזרע של קיימא לאחר שנים רבות של המתנה, הצליחו בפרנסתם ובעסקיהם, ועוד ועוד, כל אחד ומשאלות לבו לטובה. ובכל עת זורמים סיפורים של המתקשרים לבשר בהתרגשות ולהודות על הישועה לה זכו בעקבות תרומתם להדפסת ספרי הצדיק.

המשתתפים הקבועים זכאים לקבלת כל הספרים וכן מוזכרים בציון הקדוש של רבינו זיע”א בוורשא אנו מקווים שנזכה להשלים את ההדרת כל ספרי הגאון רבי אריה לייב צינץ זצ”ל בקרוב ממש. וזכות רבינו המהרא”ל צינץ זיע”א יהיה למליץ יושר עבור כל המשתדלים בהדפסת ספריו. אמן!