אאא

למרות ההצהרות השונות לפיהן יינתן פטור נוסף לארנונה לאור המשכות משבר הקורונה והפגיעה בעסקים, כעת מסתמן כי במשרד האוצר מבקשים לסרבל את המהלך במטרה למקדו רק עבור עסקים שנפגעו במשבר. החשש הוא כי לאור הבירוקרטיה והסחבת העסקים כלל לא יראו את הכסף בפועל.

מאחר והפטור מארנונה במסגרת חבילת הסיוע המקורית ניתן לכלל העסקים, הרשויות המקומיות פשוט ביטלו את הגבייה עבור שלושת החודשים מרץ-מאי. במקביל הממשלה לקחת על עצמה את עיקר הפטור והעבירה לרשויות המקומיות 2.75 מיליארד שקל (למעשה 200 מיליון טרם הועברו לפי נתוני החשב הכללי).

כעת, כדי למקד את הסיוע, נבחנת האפשרות לשפות את העסקים שיימצא כי נפגעו במסגרת משבר הקורונה בגובה תשלום הארנונה, כדי לצמצם את הסיוע ואת ההוצאה.

רק שלשום (ב'), במסגרת דיון ועדת הכספים בנושא 'מצבן הכלכלי של הרשויות המקומיות", הודיע מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן כי בכוונת המשרד לקדם פעימה נוספת של פטור מארנונה לעסקים ברשויות המקומיות. אולם כעת לאור התנגדות האוצר ייתכן והמהלך לא יקרה כפי שתוכנן. מאחר ולרשויות מקומיות (או למשרד הפנים) אין את המערך שמאפשר את בחינת מצבם של כל העסקים, ההנחה היא כי מענק בגובה השיפוי יינתן על ידי רשות המסים.

אתמול ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו את פקידי האוצר ורשות המסים על כך שהכסף שמובטח לעסקים לא מועבר אליהם בפועל. מנתוני החשב הכללי עולה כי בעוד שביצוע מהלכים פשוטים כמו פטור מארנונה או תשלום דמי אבטלה מביא למיצוי מלא של התקציב, מענקים, במיוחד לחברות התהליך מתנהל באיטיות יחסית.

במשרד האוצר סירבו להתייחס לנושא.

ראש הממשלה הודיע היום כי הוא קיים התייעצויות כלכליות עם שר האוצר והיועצים הכלכליים על "חבילת קורונה" לסיוע לעצמאיים, לעובדים ולמבקשי העבודה שתובא לאישור הממשלה בתחילת השבוע. על פי ההערכות חבילת הסיוע תפורסם עוד היום או מחר.