אאא

ההקלות בהגבלות שהוטלו על המשק, החל מסוף חודש אפריל, הביאו לשיפור בנתוני מדדי הפדיון של ענפי הכלכלה. לפי נתונים שמפרסמת היום (שלישי) הלמ"ס, בחודש מאי נרשמה עלייה של 24.3% במדדי הפדיון של סך ענפי הכלכלה, זאת לאחר שבאפריל 2020, אז ההגבלות היו בשיאן, נרשמה הירידה הגדולה ביותר במדדי ענפי הכלכלה מאז ינואר 2011, של 27%. מדובר במדדי הפדיון המקוריים (ללא ניכוי השפעות עונתיות ומגמה). המדד מראה מגמה של מצב המכירות במשק בשלושת החודשים האחרונים ביחס לשלושת החודשים שקדמו להם בענפי כלכלה שונים.

בבחינת החודשים מרץ עד מאי נרשמה מגמת ירידה של 0.2% בשיעור שנתי, לעומת עליה של 3.1% בחודשים דצמבר 2019 עד פברואר 2020. בענף מידע ותקשורת נרשמה עליה של 0.8% בחודשים מרץ-מאי, לעומת עלייה של 1.4% בשלושת החודשים שקדמו להם.

בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח נרשמה מגמת עלייה של 6.8% בחודשים מרץ עד מאי, לעומת עלייה של 15.5% בשלושת החודשים שקדמו להם, ואילו בענף שירותים מקצועיים וטכניים נרשמה ירידה של 9.8%, לעומת ירידה של 7.1% בשלושת החודשים שקדמו להם.

עקב משבר הקורונה לא ניתן היה לחשב מדדים לשאר הענפים בתקופת מרץ עד מאי.