אאא

כי המשפט - לאלקים הוא! | פרשת שופטים | הרב יהושע פפר | מבט לפרשה 'אלוקים ניצב בעדת א-ל, בקרב אלוהים ישפוט'. התורה מצווה על העמדת שופטים, ומדגישה במקומות רבים את הערך המרכזי של המשפט. מדוע אצלנו מהווה המשפט ערך דתי, ולא ערך אזרחי כפי שמקובל אצל אומות ותרבויות אחרות?