אאא

ראש הכוללים הרב ארז אלחרר שליט"א עמד בראש המשלחת שהורכבה מתלמידי חכמים מופלגים, שעסקו בחודשיים האחרונים במסגרת הכולל בלימוד הלכות מליחה מתוך טור ושולחן ערוך והנושאי כלים, לאחר שבזמן הקיץ סיימו הלכות איסור והיתר. 

הרב אלחרר שליט"א אומר, כי לאחר שלמדו את ההלכות באופן תיאורטי במסגרת הכולל, הסיור הלימודי השלים באופן מעשי את הבנת החומר, באופן חווייתי, עמוק ויסודי, שכן "אינה דומה שמיעה לראיה".

במהלך הסיור עקבו האברכים אחר כל פרט ופרט של מהלך השחיטה וההכשרה, כך שהיו לחלק אינטגרלי מתוך הצוות. את משלחת תלמידי החכמים הדריך ראש צוות השחיטה הרב בן סעדון, ממנו קיבלו הסברים ותשובות לכל השאלות שעלו. 

המשלחת פוצלה לקבוצות קטנות, באופן שיתאפשר ניידות מלאה והצצה לפרטים הקטנים. האברכים יצאו בתחושת סיפוק עמוקה ומתוך התרשמות שהכל נעשה על הצד הטוב והמהודר ביותר. 

הרב אלחרר מציין, כי בלטה באופן מיוחד העובדה שצוות המשחטה פעל במתינות ובנינוחות, גם אם זה היה על חשבון ההספק והכמות, עובדה המשליכה באופן ישיר ומובהק על רמת הכשרות הגבוהה.

קיבלו הסברים ותשובות לכל השאלות שעלו.

האברכים פוצלו לקבוצות קטנות, באופן שיתאפשר ניידות מלאה והצצה לפרטים הקטנים. התלמידים יצאו בתחושת סיפוק עמוקה ומתוך התרשמות שהכל נעשה על הצד הטוב והמהודר ביותר.

הרב אלחרר מציין, כי בלטה באופן מיוחד העובדה שצוות המשחטה פעל במתינות ובנינוחות, גם אם זה היה על חשבון ההספק והכמות, עובדה המשליכה באופן ישיר ומובהק על רמת הכשרות הגבוהה. "הדבר מלמד שהדגש של חברי בד"ץ 'יחוה דעת' מושם על ההידור הכשרותי ועליו בלבד, באופן שלא מטיל ספק ופקפוק", סיכם.