אאא

שלושים ושבע חתנים וכלות יתומים היו אמורים להתחתן בחודש הזה, חודש טבת, מרביתם כבר נישאו בשעה טובה ומוצלחת, אך ישנם עוד מספר חתנים וכלות שעתידים להתחתן ממש בימים אלו, המצוקה שלהם היא נוראית וזעקתם עולה השמיימה, הם יתומים, פשוט כך, אין להם מאומה, אין מי שיעזור להם, אין מי שיסייע להם.

נכנסים ומסייעים!>>

תחשבו עליהם, חתנים וכלות יתומים, שלושים ושבע במספר, שאין להם כלום בשביל להתחתן, אפילו לא את המצרכים הבסיסיים, פשוט אין להם מאומה, מלבד הקושי אותו חוו בפטירת אביהם או אימם לא עלינו הם נמצאים כעת בתקופה קשה, במקום לשמוח ולצהול כי הנה הם זוכים להקים בית נאמן בישראל, במקום זה הם יושבים ובוכים.

בוכים על מר גורלם, על העתיד הלוט בערפל שלהם, על זה שאין להם כיצד לפתוח את חייהם, על זה שאחד מהוריהם לא יזכה להוביל אותם אל החופה, צער שמזעזע כל לב, דמעות שיורדות במורד פניהם ללא הפסקה, הם אמורים להתחתן בימים אלו אך במקום זאת הם מתהלכים שפופי קומה, מדוכאים ועצובים.

מסייעים!>>

מצוקתם הנוראית הגיעה לשולחנם של הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והגה"צ רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אשר כתבו בזה הלשון: "לאחר שנוכחנו בצער היתומים וגודל הסיוע להם, הנני מברכים מעומק לב, את כל התורמים 370 ש"ח לקרן עבור 37 היתומים הנישאים בטבת, מידה כנגד מידה, כמו ששימחו את ילדיו של הקב"ה, כך יזכו לגדל ולחתן את כל ילדיהם בנחת, בשמחה ובבריאות".

אתם מבינים את גודל הברכה? הם מבטיחים לכם כי אם תתרמו את הסכום המוזכר תזכו במדיה כנגד מידה לגדל ולחתן את כל ילדיכם בנחת, בשמחה ובבריאות. אתם מבינים את משעות הדבר, הרי כל הורה מודאג היום, לא יודע מה יילד יום, לא יודע מה יהיה עם השידוכים, עם הבריאות, עם הפרנסה. וכאן, הבטחה מפורשת לכל זה. לחתן בנחת, בשמחה ובבריאות.

ברכה חסרת תקדים לכל הדעות, כעת כל מה שנותר לנו לעשות הוא להתייצב לצידם לעזור להם בכדי שגם הם, היתומים השבורים יוכלו לגשת אל חופתם כשחיוך נסוך על פניהם, בואו ונעזור להם בכדי שהם יוכלו להתחיל את החיים שלהם ברגל ימין, בכדי שהם יוכלו לשמוח בלב שלם ביום שמחת ליבם.

נכנסים ומסייעים!>>