כוכב המג'יק קאס

אברהם משה אברמס

אברהם משה אברמס

אברהם משה אברמס מירושלים

הביצועים

כיכר השבת