אאא

סדרת הספרים הקבלית "קדושת יצחק", המבוססת על "המחברת הסודית" של גדול וזקן המקובלים בדורנו הרב יצחק כדורי זצוק"ל, זכתה לברכתו של מרן הגאון רבי מיכל-יהודה ליפקוביץ´ זצוק"ל, ימים ספורים לפני פטירתו.

הספרים החדשים שיצאו לאור לראשונה בהיסטוריה, חושפים את הסודות הגדולים, את שמות הקודש, שמות המלאכים, הקמעות והשמירות על פי תורת הקבלה, הכול בכתב יד קדשו האורגינלי של הרב.

"כתבי קודש בעניני שמות הקודש שנכתבו על ידי מורנו ורבנו המקובל האלקי הגאון החסיד מוהר"ר יצחק כדורי זצוק"ל, עמוד התפילה אשר זכה ונושעו רבים על ידי תפילותיו וברכותיו, וזכה בזה לקדש את שמו של השם יתברך בכל קצוי תבל ונדפסו כאן בצורתם ממש מכתב ידו בלא שום שינוי כלל", כתבו המוציאים לאור בעמוד השער של הספר.

מי שהעניק את הפרשנות לשמות הקודש ולסגולות השונות, הוא הגאון הרב יעקב עדס, מקובל ואיש אגדה בפני עצמו. בפירושו על כתב היד הוא מתגלה כידען עצום הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר.

בתמונות הבלעדיות שהגיעו למערכת "כיכר השבת", נראה הגרמ"י ליפקוביץ´ זצוק"ל ימים ספורים לפני פטירתו, כשהוא מקבל לידיו את סדרת הספרים הייחודית. הגרמי"ל הביע התפעלותו ובירך את העוסקים בהוצאת הסדרה.

את סדרת הספרים הייחודית שמכה גלים בציבור החרדי בארץ ובעולם ניתן להשיג אך ורק בטלפון: 1800-333-313 או כאן!

מקובל עליו. הגרמי"ל זצוק"ל מקבל לידיו את הספרים
מקובל עליו. הגרמי"ל זצוק"ל מקבל לידיו את הספרים
המחברת הסודית הפכה לסדרה. קדושת יצחק
המחברת הסודית הפכה לסדרה. קדושת יצחק
בעיון רב. מרן הגרמי"ל זצוק"ל מעיין בספרים
בעיון רב. מרן הגרמי"ל זצוק"ל מעיין בספרים
התעניין בתהליך ההוצאה לאור. התמונה האחרונה.
התעניין בתהליך ההוצאה לאור. התמונה האחרונה.